PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch ngày sách trường TH Ninh Hải 31/08/2016 [HyperLink19]
2 Ngày đọc sách trường TH Ninh Hải 31/08/2016 [HyperLink19]
3 Bài giới thiệu sách về bác hồ Trường TH Ninh Hải 31/08/2016 [HyperLink19]
4 Thư mục sách bác hồ với học sinh trường TH Ninh Hải 31/08/2016 [HyperLink19]
5 THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 - 2017 của trường tiểu học Ninh Hải 10/07/2016 [HyperLink19]
6 Mẫu đơn xin vào học lớp 1 năm học 2016-2017 10/07/2016 [HyperLink19]
7 Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017 của trường tiểu học ninh hải 10/07/2016 [HyperLink19]