PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:12:22 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:11:02 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai03:10:58 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai03:10:52 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai03:10:43 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai03:10:33 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai02:56:26 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai02:47:33 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20970
9Khách vãng lai02:26:56 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9695
10Khách vãng lai02:11:39 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21034
11Khách vãng lai01:55:49 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5862
12Khách vãng lai01:53:25 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21080
13Khách vãng lai01:50:51 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
14Khách vãng lai01:38:03 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai01:34:14 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai01:10:56 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20960
17Khách vãng lai01:10:00 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
18Khách vãng lai01:08:56 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21047
19Khách vãng lai00:51:37 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai00:42:03 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20915
21Khách vãng lai00:19:27 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
13 11 2018