PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:10:07 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:03:32 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai14:03:27 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai14:03:20 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai14:03:09 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai14:03:00 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
7Khách vãng lai14:02:44 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai11:50:08 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
9Khách vãng lai11:49:43 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
10Khách vãng lai11:37:28 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
11Khách vãng lai11:19:27 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=46097
12Khách vãng lai10:49:19 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=46692
13Khách vãng lai09:49:17 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
14Khách vãng lai09:27:40 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
15Khách vãng lai08:53:26 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
16Khách vãng lai07:45:15 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
17Khách vãng lai07:42:11 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai07:25:02 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6356
19Khách vãng lai07:03:55 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20936
20Khách vãng lai06:50:08 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01532
21Khách vãng lai06:47:45 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
22Khách vãng lai06:28:54 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai04:35:04 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
24Khách vãng lai04:17:21 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=46701
25Khách vãng lai03:36:26 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21026
26Khách vãng lai01:52:37 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21000
27Khách vãng lai01:20:54 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5864
20 1 2019