PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01536 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01535 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01534 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01533 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01532 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01531 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01530 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
SNV-01529 Thiết kế Tiếng Việt (công nghệ giáo dục )lớp 1 -tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách Nghiệm Vụ Trong kho
STK-02083 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02082 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02081 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02080 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02079 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02078 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
STK-02077 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4TS. Nguyễn Văn Tùng Sách Tham khảo Trong kho
12345678910...