PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
8 sao mai 22 220000
9 Quản lý giáo dục 36 360000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
12 Học trò cười 43 210010
13 Giáo Dục tiểu học 54 260500
14 Khoa Học giáo dục 65 685500
15 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
16 Thế giới trong ta 67 735000
17 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
18 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
19 Sách Đạo Đức HCM 190 5203801
20 Truyện Thiếu Nhi 1322 16180781
21 Sách Nghiệm Vụ 1576 30202300
22 sách giáo khoa 1581 8993800
23 Sách Tham khảo 2246 55383964
 
TỔNG
7616
120921556